• Conflictbemiddeling

  • Ziet u conflicten ook als een kans? ls ervaren bemiddelaar help ik u met duurzame oplossingen en preventieve acties voor conflicten en spanningen in uw organisatie.

  • Verschillen zijn verrijkend, maar kunnen ook ergernissen of frustraties in de hand werken. Soms leiden verschillen tot onbegrip, conflicten of ontevredenheid in uw team, met ziekteverzuim en personeelsverloop als gevolg. Conflicten kosten een organisatie handenvol geld. Redenen genoeg om ze aan te pakken en te voorkomen.

    Wanneer mensen zelf niet meer uit het conflict geraken, is het raadzaam om een externe bemiddelaar in te schakelen. Een bemiddelaar laat collega’s met elkaar in dialoog gaan wanneer ze daar zelf niet meer in slagen, met respect voor alle partijen.

    Ik moedig de betrokkenen aan om zelf oplossingen te bedenken. Zo komen we samen tot een duurzaam resultaat met een breed draagvlak. Zelfs wanneer de communicatie danig verstoord is, kan conflictbemiddeling helpen in het gehele proces. Ik neem hierin als bemiddelaar een leidende rol aan en ben onpartijdig. Ik spreek afzonderlijk met beide partijen en zal daarna als gespreksleider optreden bij een constructief gesprek tussen de partijen. Zo zal ik toewerken naar een oplossing waar beide partijen zich evenveel in kunnen vinden.