• Evaluatie Decretale Graden

  • Bij openbare besturen begeleid ik de evaluatie van de secretaris en financieel beheerder. Wij zorgen voor een actualisatie van de functiebeschrijvingen en professioneel advies bij het vastleggen van de evaluatiecriteria.

     Via anonieme schriftelijke bevraging waarbij  openheid, eerlijkheid, dialoog, wederzijds respect en voldoende positiviteit belangrijke kernwoorden zijn, zorgen we voor een vertrouwelijke en discrete  180° of  360° evaluatie van de functiehouders  Daarna  verzamelen we de bevindingen in het voorbereidend rapport voor de evaluatiecommissie, maar er is meer...

    Ik neem eveneens de rol op van coach voor de decretale graden, klankbord voor de evaluatoren en aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Het resultaat is een objectief en deskundig evaluatieproces met een optie naar verdere ontwikkeling door het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.