• Jury Deelname

  • Hoe kan u een efficiënte en effectieve examenjury samenstellen? Hoe selecteert u de juiste persoon voor uw gemeente, stad of OCMW? Laat u bijstaan door iemand met jarenlange ervaring met examenjury's.

  • Ik zetel regelmatig in een examenjury voor personeelsselectie en –evaluatie, voornamelijk bij lokale besturen zoals gemeenten, steden en ocmw’s.

    Ik fungeer als begeleider bij de opmaak van een leidraad voor het competentiegericht interview en maak op aanvraag eveneens een functie-specifiek rollenspel op. Als onafhankelijk selectiepsycholoog stel ik tijdens het mondeling examen gerichte vragen, via de Star methode, die vooral gericht zijn op het analyseren van het persoonlijkheidsprofiel. In overleg met de andere juryleden ben ik ook raadgever bij de motivatie van het eindadvies.

    Als HR-partner van lokale overheden heb ik door mijn jarenlange ervaring veel voeling verworven met de accenten die eigen zijn aan de openbare sector. Deze ervaring vormt een cruciale meerwaarde, ook in gevoelige dossiers.

    Talrijke referenties op aanvraag!